Μέρος Γ΄ του παιχνιδιού ο «Ευχαρούλης»

Το τρίτο «πράσινο σημείο» στο οποίο στάθηκε ο Ευχαρούλης κατά την περιήγησή του στο σχολείο μας είναι ο κάδος ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών και οι μαθήτριες που πρώτες το βρήκαν και  το αποκάλυψαν στην διευθύντρια του σχολείου είναι οι Κλεανθίδου Μαρίνα και Χαριζάνη Κυριακή της Δ’ Τάξης.

Η διευθύντρια κάλεσε τις μαθήτριες στο βήμα και θύμισε στους μαθητές για ποιους λόγους είναι πολύ σημαντικό τις ηλεκτρικές συσκευές να μην τις πετάμε, αλλά να τις μαζεύουμε… Και πως στο σχολείο μας έχουμε τον κατάλληλο κάδο που μας δίνει την ευκαιρία να τις συγκεντρώσουμε.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας είναι ότι αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, όταν μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής τους δε υποστούν ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. Με την επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Επομένως, η ανακύκλωση συνεισφέρει στον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς μειώνεται η παραγωγή τοξικών αερίων και σωματιδίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ή βιομηχανικών αποβλήτων που ρυπαίνουν το νερό και το υπέδαφος. Ταυτόχρονα, με τη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών, εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.                                                                                                                                

Χρίστηκαν λοιπόν τα κορίτσια ενώπιον όλων των μαθητών του σχολείου οι τρίτες «Πράσινοι ιππότες»  και πήραν τα βραβεία τους που ήταν δύο βιβλία.

 

 

Συγγραφέας: 
24dimk