Το πρόσωπο του δένδρου

Στη δράση αυτή βασικός στόχος μας ήταν η  επανασύνδεση των παιδιών με το δασικό περιβάλλον μέσω βιωματικών δράσεων.
Τα παιδιά  μπορούν να αναπτύξουν με τη φύση, τα δέντρα  ισχυρές τάσεις και λόγω του ανιμισμού της ηλικίας αυτής συχνά προσδίδουν σε αυτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Επίσης, στη συγκεκριμένη δράση τα παιδιά καλούνται μόνο με τα υλικά που υπάρχουν κάτω να δημιουργήσουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της αγαπημένης μας ροδιάς- δένδρο σημείο αναφοράς της αυλής μας- όχι ατομικά αλλά συνεργατικά. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στη συνεργασία και στη συλλογική δράση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των παιδιών αλλά και στον ισχυρό δεσμό που πλέον αποκτούν με τα δένδρα της αυλής και άρα τον συλλογικό τους χώρο καθημερινής δράσης.

Συγγραφέας: 
nakalex