Σχολικός κήπος (Βήματα και δράσεις) - Δ. Δράση

Δ. Σιγά – Σιγά οι κόποι των παιδιών αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Τα πρώτα μαρούλια είχαν από μέρες ωριμάσει και περίμεναν τους μαθητές να τα μαζέψουν. Εκείνοι αφού εφοδιάστηκαν με σακούλες στρώθηκαν  στη δουλειά.

Συγγραφέας: 
δευτεροκορωπιου