Σχολικός κήπος (Βήματα και δράσεις) - H. Δράση

Η. Μέσα από την καθημερινή τους τριβή με το χώρο τα παιδιά αναθεώρησαν την προϋπάρχουσα άποψή τους και σχεδίασαν αλλαγές στη διαρρύθμιση του κήπου χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και τις μεθόδους που έπρεπε, δίνοντας μία πιο λειτουργική μορφή στο χώρο.

Συγγραφέας: 
δευτεροκορωπιου