Σχολικός κήπος (Βήματα και δράσεις) - Στ. Δράση

Στ. Η Δ’ τάξη του σχολείου αποφάσισε να βοηθήσει κι αυτή στην βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. Παίρνοντας αφορμή από το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και εκμεταλλευόμενοι και τον κάδο ανακύκλωσης του σχολείου δραστηριοποιήθηκαν γύρω από τα οφέλη της ανακύκλωσης κάθε μορφής σκουπιδιών.

Συγγραφέας: 
δευτεροκορωπιου