Στέλνουμε μήνυμα – Αναλαμβάνουμε δράση! Η τάξη μας μεταμορφώνεται σε Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)

Τα νήπια τού τμήματος Ν.4 τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού -στo πλαίσιo τής δράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Στέλνουμε μήνυμα –Αναλαμβάνουμε δράση: Μειώνω τα Απορρίμματα – Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω: Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου»- δημιούργησαν στην τάξη τους το δικό τους Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ). Οι μαθητές, με τη βοήθεια τής υπεύθυνης νηπιαγωγού τού τμήματος κ. Ζαφείρας Ντούλη, φρόντισαν να ανακυκλώνουν συστηματικά στην τάξη αλλά και στα σπίτια τους, μεταφέροντας το μήνυμα τής ανακύκλωσης και τής επαναχρησιμοποίησης στις οικογένειες τους.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίες από το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Κρωπίας. Αφού συζήτησαν για τον τρόπο λειτουργίας και για την χρησιμότητα ενός Κέντρου Διαλογής, φρόντισαν να διαμορφώσουν την τάξη τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους Κ.Δ.Α.Υ. Κατά τη διάρκεια τής διαλογής, ομαδοποίησαν τα υλικά που είχαν συλλέξει, συζήτησαν για το ποια από αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην τάξη ή στο σπίτι τους και με ποιον τρόπο και στη συνέχεια έριξαν στον Μπλε Κάδο Ανακύκλωσης εκείνα που χρειαζόταν να μεταφερθούν σε ένα πραγματικό Κ.Δ.Α.Υ.

Συγγραφέας: 
Αρσάκειο Νηπιαγ...