Το Τ.Ε.Ι Καβάλας στο 24ο Δ.Σ: Μια γειτονιά – ένας στόχος

Κοντά στους μαθητές και το προσωπικό του 24ου Δ.Σ Καβάλας βρέθηκε την Τετάρτη 8/02/2017 ο κ. Χριστοφορίδης  Αχιλλέας, Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας στα πλαίσια της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ τους με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου στο Διεθνές Πρόγραμμα «Litter Less 2016-17». Θέμα της συνάντησης  «Η  διαχείριση των αστικών απορριμμάτων – Ο ρόλος του σχολείου». Με λόγια απλά όρισε ο κ. Χριστοφορίδης τον όρο «αστικά απορρίμματα» για να γίνει κατανοητός στα παιδιά: «Αστικά απορρίμματα είναι τα “δικά μας απορρίμματα”  για τα οποία, αφού είναι δικά μας, εμείς έχουμε την ευθύνη τους …». Τόνισε επίσης ο κ. Χριστοφορίδης πως η διαχείριση των «δικών μας σκουπιδιών» πρέπει να αλλάξει ριζικά στην πατρίδα μας. Από την παρουσίαση βγήκε το συμπέρασμα – δίδαγμα για τους μικρούς μαθητές :  Όλοι εμείς οι τωρινοί αλλά και οι μελλοντικοί πολίτες αυτής της πόλης είμαστε ο κύριος παράγοντας αυτής της αλλαγής. Αυτής της σπουδαίας αλλαγής, που αν την πετύχουμε θα προκύψει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ο ρόλος του σχολείου στην προσπάθεια αυτή είναι καθοριστικός. 

Συγγραφέας: 
24dimk