Δράση 1

Στα πλαίσια του project Νερό πραγματοποιήσαμε στις 19/1/2018

εκπαιδευτική εκδρομή στην ΔΕΥΑ Χανίων όπου μιλήσαμε με 

τους ανθρώπους που δουλέουν εκεί  συζητήσαμε με 

τα παιδιά τι ακριβώς γίνεται στα γραφεία.

Κατόπιν επισκεφθήκαμε την τεχνητή λίμνη της Αγυάς

όπου μιλήσαμε με τα παιδιά για το πως καταλήγει το νερό εκεί

και ποια είναι η χρησιμότητα της. Είδαμε από κοντά τα ζώα που

μένουν εκεί και παρατηρήσαμε την χλωρίδα.

Συγγραφέας: 
folia