Δράση 4

Συνεχίζοντας το project ΝΕΡΟ πήγαμε με τα νήπια εκδρομή στο Δημοτικό

υδραγωγείο του Αη Γιάννη. Εκεί τα παιδιά είχαν την δυνατότητα  να δουν από

κοντά αυτό  το φοβερό οικοδόμημα - δεξαμενή και να μιλήσουν με τον υπεύθυνο

ο οποίος μας εξήγησε πως φτάνει το νερό εκεί , πως καθαρίζεται και πως μοιράζεται

σε όλη την πόλη. 

Συγγραφέας: 
folia