Εικονόλεξο - Ομαδικό Κολλάζ

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον Κύκλο του νερού μέσα από το αγαπημένο ποιήμα του Ζ. Παπαντωνίου  "Το Ποταμάκι". Στη συνέχεια τα παιδιά εργαζόμενα σε ομάδες  μετέτρεψαν το ποιήμα  σ΄ ένα εικονόλεξο - ομαδικό κολλάζ.

Συγγραφέας: 
nipkitsi