Ερωτηματολόγια του Προγράμματος

1.   Ερωτηματολόγιο (Μαθητές)

 

Η Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας, που τη φετινή χρονιά ασχολείται με τον προαύλιο χώρο, θα ήθελε τη γνώμη σας και τις ιδέες σας για να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης της σχολικής αυλής. Παρακαλούμε  συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και επιστρέψτε το μέχρι την Δευτέρα 30/10/2017.

 

Ακούμε  ήχους

 

                                           Πολύ                        Λίγο                         Καθόλου

Άνεμος                                

Φύλλα (θρόισμα)               

Πουλιά                                

Αυτοκίνητα                           

Μηχανάκια                           

Μουσική                               

 

 Οι εντυπώσεις μας για την αυλή (με ένα επίθετο)

                                           Πολύ                        Λίγο                         Καθόλου

Ελκυστική                             

Καθαρή                               

Πράσινη (βλάστηση)           

Ήσυχη                                  

Στενάχωρη                            

Βαρετή                                

Σκιερή                                  

Κάτι άλλο                             

 

 

3.    Τι θα θέλατε να έχει η αυλή του σχολείου σας που δεν έχει τώρα;

                 

 

                  Πράσινο                                                    

                  Χώρους άθλησης και παιχνιδιού              

                  Μικρά οικοσυστήματα                            

 

 

 

 4.    Υπάρχουν σημεία της αυλής του σχολείου σας που δεν σας αρέσουν;

 

                  Πολλά                                                        

                  Αρκετά                                                  

                  Λίγα                                                           

                  Καθόλου                                                  

 

 5.      Γραπτό Κείμενο – Η σχολική αυλή (μια μικρή παράγραφος)

 

 

 

2.   Ερωτηματολόγιο (Γονείς)

Η περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου μας που την φετινή χρονιά ασχολείται με τον προαύλιο χώρο του σχολείου, θα ήθελε την γνώμη σας καθώς και τις όποιες ιδέες σας για να διατυπώσει τις προτάσεις της.

Παρακαλούμε να επιστραφεί μέχρι την Δευτέρα  30/10.

Φύλο:  

Άντρας  ☐                                Γυναίκα  ☐       

Επάγγελμα:

Ιδιωτικός Υπάλληλος ☐       Δημόσιος Υπάλληλος ☐        Εργάτης/τρια ☐      

Ελεύθερος Επαγγελματίας ☐        Άλλο ☐

1.  Παρατηρείτε την αυλή όταν έρχεστε στο σχολείο;

Σχεδόν Ποτέ ☐            Κάποιες Φορές ☐            Σχεδόν Πάντα ☐

2. Είναι ιδανικό το μέγεθος της επιφάνειας της αυλής σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών:

Πολύ καλό ☐    Αρκετά καλό ☐    Μέτριο ☐    Μάλλον Κακό ☐     Κακό ☐

3.Ποια είναι η γνώμη σας για την ασφάλεια που παρέχει στο διάλλειμα για τους μαθητές η αυλή του σχολείου μας;

Πολύ καλή ☐    Αρκετά καλή ☐    Μέτρια ☐    Μάλλον Κακή ☐     Κακή ☐

4. Πιστεύτε ότι η αυλή καθώς και ο χώρος του αμφιθεάτρου χρειάζονται παρεμβάσεις για την βελτίωσή τους;

Πολλές ☐               Αρκετές ☐             Λίγες ☐                  Καμία  ☐    

5. Σας έχουν απασχολήσει στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θέματα σχετικά με την αισθητική και την λειτουργικότητα της αυλής του σχολείου μας;

Σχεδόν Ποτέ ☐            Κάποιες Φορές ☐            Σχεδόν Πάντα ☐

6. Τα παιδιά σας έχουν διατυπώσει παράπονα για την αισθητική και την λειτουργική ποιότητα της αυλής;

Σχεδόν Ποτέ ☐            Κάποιες Φορές ☐            Σχεδόν Πάντα ☐

7. Γράψτε μας τις παρεμβάσεις, βελτιώσεις ή αλλαγές που θεωρείτε ότι χρειάζεται η αυλή μας. 

 

 

3.   Ερωτηματολόγιο (εκπαιδευτικός)

 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου μας, που την φετινή χρονιά ασχολείται με τον προαύλιο χώρο του σχολείου, θα ήθελε την γνώμη σας και τις ιδέες σας για να διατυπώσει τις προτάσεις της.

Παρακαλούμε να επιστραφεί μέχρι την Δευτέρα  30/10.

 

1.Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η αυλή του σχολείου μας;

Περιοχή αθλοπαιδιών ☐           Προφυλαγμένοι χώροι ☐            

Περιοχή για ελεύθερο παιχνίδι  ☐   Παιχνίδια ζωγραφισμένα στο δάπεδο ☐

2. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματά της;

Έλλειψη πρασίνου ☐            Αφύλαχτα σημεία ☐

Έλλειψη καθιστικών χώρων ☐   Κακοτεχνίες στην επίστρωση της αυλής ☐

3. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιοχές επικίνδυνες για ατυχήματα;

Αρκετές  ☐              Λίγες  ☐               Καθόλου  ☐

4. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την αυλή για να διδάξετε;

Συχνά  ☐              Σπάνια ☐                Καθόλου ☐  

5. Πιστεύτε ότι η αυλή καθώς και ο χώρος του αμφιθεάτρου χρειάζονται παρεμβάσεις για την βελτίωσή τους;

Πολλές ☐               Αρκετές ☐             Λίγες ☐                  Καμία  ☐    

6. Ποιες αλλαγές θα προτείνατε για να γίνει η αυλή πιο ευχάριστη και ελκυστική για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας;

 

Συγγραφέας: 
tasiou kalliopi