Νέα Σχολική Χρονιά--Νέες Δράσεις του Προγράμματος

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε και μαζί της αρχίζουν και οι νέες δράσεις του σχολείου μας για το Πρόγραμμα: "Οικολογικά σχολεία".

Στη διάρκεια της χρονιάς 2017-18 έγιναν αρκετές δράσεις για την διαμόρφωση της σχολικής αυλής και του περιβάλλοντα χώρου από τους συμμετέχοντες του προγράμματος και από εθελοντές ( μαθητές -γονείς -εκπαιδευτικοί).

Τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019 το πρόγραμμα συνεχίζεται, για το λόγο αυτό σας δίνεται ένα νέο ερωτηματολόγιο με σκοπό να γίνει αξιολόγηση της ως τώρα πορείας του προγράμματος αλλά και να συλλεχθούν προτάσεις για νέες δράσεις.

Παρακάτω δίνεται το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές της Β΄ταξης (οι ίδιοι μαθητές είχαν απαντήσει πέρυσι το ερωτηματολόγιο για την σχολική αυλή)  καθώς και τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις τους.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω ερωτήματα : 

 

1.   Στην αυλή του σχολείου μας την προηγούμενη χρονιά έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, όπως δημιουργία βοτανόκηπου και βραχόκηπου, βάψιμο και ζωγραφική των προαύλιων τοίχων, ασφαλτόστρωση της αυλής, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κ.α .Είστε ικανοποιημένοι από αυτές;

Πολύ   □    51%      αρκετά   □ 45%           λίγο   □ 4%           καθόλου   □    0%  

 

2.   Εάν ναι, ποιές  παρεμβάσεις   θεωρείτε ότι εξελίχθηκαν ικανοποιητικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς;

Κάδοι ανακύκλωσης πλαστικού και χαρτού στους ορόφους του σχολείου.

Βάψιμο εξωτερικών τειχίων.

Ζωγραφιές στους τοίχους της αυλής.

Βοτανόκηπος.

Ρόδες - ελαστικά με λουλούδια.

Ασφαλτόστρωση.

 

3.   Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί περισσότερο το περιβάλλον της αυλής μας;

      Ναι    □      51%               Όχι     □  49%

 

4.   Εάν ναι, τι προτείνετε;

Να τοποθετηθούν περισσότερα παγκάκια στην αυλή.

Να φυτευθούν περισσότερα δέντρα και φυτά.

Να ζωγραφίσουμε φυτά στους τοίχους.

Να βάψουμε τους τοίχους στις σκάλες, τα κάγκελα της αυλής και το αμφιθέατρο.

 

5. Το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» έχει διάρκεια 3 έτη και μπορεί να συνεχιστεί, εκτός της σχολικής αυλής,  με νέο θέμα (απορρίμματα, νερό, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, διατροφή κ.α). Θα θέλαμε να καταγράψετε τις προτάσεις σας για την συνέχιση του προγράμματος με νέα θεματική ενότητα με σκοπό την διαμόρφωση ενός  πιο όμορφου και λειτουργικού σχολείου.

Να ασχοληθούμε με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση .

Να βάλουμε κάδους ανακύκλωσης στην αυλή και ειδικούς κάδους γαι την κομποστοποίηση σκουπιδιών.

Να γίνουν ομάδες περιφρούρησης ,από τους μαθητές, για την καθαριότητα της αυλής.

Κάθε τμήμα να αναλαμβάνει ανά ημέρα  το καθάρισμα της αυλής στο τέλος των μαθημάτων.

 

Συγγραφέας: 
tasiou kalliopi