"Το νερό στο σπίτι μας"

Ύστερα από συζητήσεις με τα παιδιά για τη χρησιμότητα του νερού προέκυψε η ανάγκη για επίλυση αποριών.

Πού υπάρχει νερό στο σπίτι μας;

Ποιές συσκευές χρησιμοποιούν νερό για τη λειτουργία τους;

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να κάνουμε καταγραφή στο σπίτι με την βοήθειά των γονέων!!

Η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη και το αποτελέσμα της έρευνας  κάθε παιδιού παρουσιάστηκε και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

 

 

 

Συγγραφέας: 
nipkitsi