Οικοκώδικας Νερού

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον οικοκώδικα νερού για το σχολείο μας. Οι μαθητές προτείνουν τους κανόνες που θα ήθελαν να εφαρμόσουμε. Στη συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες καταγράφουν τους κανόνες,βάφουν τις βρυσούλες, σχεδιάζουν και κόβουν σταγόνες.Όταν ολοκληρώσουμε τον οικοκώδικα συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί για να τον διαβάσουμε και να συζητήσουμε τους τρόπους για την καλύτερη εφαρμογή του.Τέλος τον τοποθετούμε σε ένα μέρος όπου μπορούν όλοι να τον βλέπουν και να τον διαβάζουν.

Συγγραφέας: 
nipkitsi