Ανακύκλωση Βιβλίου

Οι μαθητές της  B΄ τάξης της Σχολής Καραβάνα κάνουν «Ανακύκλωση Βιβλίου» σχηματίζοντας ομάδες που αποκαλούνται  «Φρουροί του βιβλίου». Φροντίζουν σε εβδομαδιαία βάση να ενημερώνουν και να υπενθυμίζουν για τη δράση τους μαθητές, παρακινώντας τους να συγκεντρώνουν βιβλία που πλέον δεν χρειάζονται οι ίδιοι, αλλά που μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλο. Μέσω αυτής της δράσης, που δεν πρόκειται για ανακύκλωση χαρτιού αλλά για επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, κυρίως παιδικών λογοτεχνικών ή γνώσεων, τα παιδιά δίνουν στα βιβλία μία δεύτερη ευκαιρία να μεγαλώσουν τον κύκλο ζωής τους πριν οδηγηθούν στην ανακύκλωση χαρτιού.

Συγγραφέας: 
sxolikaravana