Ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας ,πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων.

Καταρτισμός κώδικα συμπεριφοράς στη χρήση του νερού, εικονογράφησή του, ανάρτηση σε κάθε τάξη και διανομή στην τοπική κοινωνία.

Ετοιμασία ενημερωτικών αφισών και οικολογικής πινακίδας.

Σε επίλεκτα σημεία του Λιμένα Θάσου στεκόμαστε και μοιράζουμε ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή χρήση του νερού.

Διοργάνωση «εβδομάδας νερού» και «ημέρας μείωσης του νερού». 1-7 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διοργάνωση  διαγωνισμού ώστε να επιλεχθεί η καλύτερη αφίσα για εξοικονόμηση νερού.

Συνεργασία με το 10ο  Δημοτικό Σχολείο Πάφου, «Ευαγόρας  Παλικαρίδης» με σκοπό τη συγγραφή παραμυθιού με θέμα το νερό.

Παρουσίαση του προγράμματος με power point από τους μαθητές και δραματοποιήσεις με  θέμα το νερό.

Πρόσκληση ειδικών από την κοινότητα, για να μιλήσουν για το νερό.(Προϊσταμένη Δ.Ε.Υ.Α.Θ, φυσικός του Λυκείου, διατροφολόγος, Δήμαρχος).  Οι προσκλήσεις συντάχτηκαν από τους μαθητές που εργάζονται στο πρόγραμμα.

Ενημέρωση των γονέων του σχολείου μας σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τη χρήση και κατάχρηση του νερού στο σπίτι .

 

 

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού