Ο χάρτης της αυλής μας

Ενθαρρύνουμε  τους μαθητές  να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την αυλή μας. Τα παιδιά ονοματίζουν και περιγράφουν τα παιχνίδια της αυλής καθώς και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος όπως τους  θάμνους και τα  δέντρα και  που είναι φυτεμένα περιμετρικά της αυλής.Προτείνουμε στους μαθητές να δημιουργήσουμε το χάρτη της αυλής και τα παιδιά ατομικά ή σε ζευγάρια αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν τα παιχνίδια, τα δέντρα και τους θάμνους.Στη συνέχεια βάφουν  τη βάση και κολλούν  τις ζωγραφιές τους στα κατάλληλα σημεία. Ολοκληρώνουμε το χάρτη βάζοντας ετικέτες με τις ονομασίες των περιοχών της αυλής. 

Συγγραφέας: 
nipkitsi