Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας

Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού, επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας όπου ενημερώθηκαν για τη συνδρομή του Ινστιτούτου στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας και για τη σημασία της ερευνητικής διαδικασίας στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, αφυπνίστηκαν γύρω από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που μπορεί να έχει η χρήση λιπασμάτων στην καλλιέργεια φυτών και αντιλήφθηκαν τη σημασία υιοθέτησης οικολογικών τρόπων σποράς και λίπανσης των φυτών.

Συγγραφέας: 
sxolikaravana