Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας

Για το σχολικό έτος 2018-19 επιλέγουμε αφενός μεν να συνεχίσουμε την Ανακύκλωση στο σχολείο μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και, αφετέρου, να μειώσουμε το οικολογικό/ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου μας με την υλοποίηση του καινοτόμου Προγράμματος "ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ" το οποίο οργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων, ο «Άνεμος Ανανέωσης», η Γερμανική Πρωτοβουλία πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα» και το γερμανικό "Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων (UfU)". Συγχρόνως υποστηρίζεται ενεργά από το πρόγραμμα European Climate Initiative που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας για θέματα κλίματος, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο μεγάλος στόχος που θέτουμε είναι, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στο σχολικό χώρο, να περιορίσουμε τη σπατάλη ενέργειας και με τον τρόπο μας να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πρώτων υλών του πλανήτη μας. Έτσι,

Α) κολλήσαμε αυτοκόλλητα στους διακόπτες φωτισμού και στις ηλεκτρονικές συσκευές με μηνύματα για περιορισμό της σπατάλης ενέργειας,

Β) δημιουργήσαμε φυλλάδια με προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας,

Γ) πραγματοποιήσαμε μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας για να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμαθητές και καθηγητές μας,

Δ) εγκαταστάθηκε μετρητής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την  ΚΟΙΝΣΕΠ Commonspace,

Ε) δημιουργήσαμε ψηφιακές εφαρμογές (apps) για να ενισχύσουμε την προσπάθεια κατά της Κλιματικής Αλλαγής και υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγγραφέας: 
perivallodiki532016