ΝΕΡΟ...ΝΕΡΑΚΙ...- μ-Σενάριο: Δημιουργία Ψηφιακών Κόμικ

Στο πλαίσιο του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνάσιου, εκπονήθηκε μικρο-σενάριο διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, που αφορούσε τη διδασκαλία:

 1. Θεματικής κειμένων σχετικών με την 6η ενότητα του σχολικού Εγχειριδίου, με θέμα «Ενεργοί Πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών»
 2. την επαναληπτική διδασκαλία δευτερευουσών προτάσεων
 3. την μετατροπή του ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντιστρόφως. 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Γ2 (σύνολο μαθητών 18) και οι τρείς διδακτικές ώρες έλαβαν χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής, υπό την εποπτεία της διδάσκουσας του μαθήματος,  Μ. Φιολιτάκη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 02.

Στόχοι της μικρο-διδασκαλίας ήταν:

 • Να ενημερωθούν και να προβληματιστούν για σύγχρονα οικολογικά πρόβλημα, που σχετίζονται με την έλλειψη του νερού και τη μόλυνση υδάτινων πόρων
 • Να αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισής τους, οι οποίοι καθιστούν τους πολίτες τους κόσμου «ενεργούς πολίτες»
 • Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη λειτουργία και τη χρήση των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων μέσα σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία του ευθύ και του πλάγιου λόγου
 • Να παρακολουθούν βίντεο, να διαβάζουν κείμενα με κριτική οπτική και να κρατούν σημειώσεις.
 • Να χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα για να δημιουργήσουν ψηφιακά κόμικς.
 • Να χρησιμοποιούν δείκτες περιγραφικής αξιολόγησης.

Φάσεις διδασκαλίας:

Α΄ Φάση:

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα και αφού οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, διανεμήθηκε στην κάθε ομάδα διαφορετικό Φύλλο Εργασίας, το οποίο περιείχε υλικό προς επεξεργασία (άρθρα, πολυτροπικά κείμενα, βίντεο). Ζητήθηκε από τους μαθητές να επεξεργαστούν το υλικό και να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας τα οποία περιείχαν:

Α. Μια ερώτηση κατανόησης του κειμένου

Β. Μια άσκηση παραγωγής λόγου (δημιουργικής γραφής)

Γ. Μια ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία των δευτερευουσών προτάσεων.

Για τη συμπλήρωση των Φ.Ε. οι μαθητές έπρεπε να εργαστούν ομαδικά και να καταγράψουν τα πορίσματα που προέκυπταν από συζήτηση.

Β΄ Φάση:

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές παρέμειναν χωρισμένοι σε ομάδες και ζητήθηκε από την κάθε ομάδα να φτιάξει ένα ψηφιακό κόμικ. Το κάθε κόμικ θα έπρεπε να έχει τρία πλαίσια (frames), τα οποίο θα απέδιδαν την άσκηση παραγωγής λόγου του Φύλλου Εργασίας.

Γ΄ Φάση:

Την τελευταία διδακτική ώρα, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα κλήθηκε να παρουσιάσει την εργασία της ομάδας:

 • Το απόσπασμα από το Φ.Ε. που ενέπνευσε την ομάδα στη δημιουργία του ψηφιακού κόμικ
 • Το ψηφιακό κόμικ
 • Να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που θα υποβάλλονταν από την ολομέλεια της τάξης σχετικά τόσο με το γνωστικό μέρος της διδασκαλίας όσο και με τη χρήση των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο μάθημα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι υπόλοιπες ομάδες αξιολογούν περιγραφικά, χρησιμοποιώντας ρουμπρίκες αξιολόγησης, τις οποίες έχουν συντάξει με τη διδάσκουσα του μαθήματος, σε προηγούμενη εφαρμογή παρόμοιου μικροσεναρίου.

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS