Πείραμα για το λιώσιμο των πάγων

Πείραμα για το λιώσιμο των πάγων
Μετρήσεις- συμπεράσματα

Τι θα γίνει αν βάλω παγάκια στον ήλιο; Ποια παγάκια θα λιώσουν πρώτα; Αυτά που είναι κάτω από την ομπρέλα της γης; Τα παιδιά ήταν σίγουρα... Θέσαμε ερωτήσεις, διατυπώσαμε υποθέσεις, καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο, μια απλή δραστηριότητα για το λιώσιμο των πάγων στο πλαίσιο δράσεων για το Κλίμα.

Συγγραφέας: 
Ασπασία Βασιλάκη