Ραντεβού... στην αυλή του σχολείου

Ξεκινήσαμε τις δράσεις μας κάνοντας μια έρευνα στην αυλή του σχολείου παρατηρώντας μεταξύ άλλων τα υλικά και τα χρώματα της αυλής, τους ήχους που ακούμε, καταγράψαμε τους χώρους από τους οποίους αποτελείται η αυλή, εντοπίσαμε τα επικύνδινα σημεία και κάναμε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωσή της. Αναρτήσαμε τα συμπεράσματα της έρευνας σε μία αφίσα που φτιάξαμε.

Φωτογραφίσαμε τους διάφορους χώρους της αυλής και δημιουργήσαμε ένα κολάζ. 

Κάναμε μετρήσεις (περίμετρος γηπέδων, παρτεριών κ.τ.λ )και χαρτογραφήσαμε το προαύλιο του σχολείου μας.

Φωτογραφίσαμε τις δραστηριότητες των παιδιών στα διαλείμματα και τους πήραμε συνεντεύξεις ρωτώντας τους τι παιχνίδια τους αρέσει να παίζουν στο διάλειμμα και από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα τους.

Στείλαμε e-mail στο δήμο για να αποκαταστήσει τα χαλασμένα παγκάκια.

Ζωγραφίσαμε επιδαπέδια παιχνίδια.

Φτιάξαμε ένα βίντεο με παραδοσιακά παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε στην αυλή του σχολείου.

Κατασκευάσαμε ταϊστρες για τα πουλιά. 

Τοποθετήσαμε κάδο ανακύκλωσης στην αυλή.

Μοιράσαμε ερωτηματολόγια στα παιδιά και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας στην εφημερίδα του σχολείου. https://drive.google.com/file/d/1UIHe5CV8SZLrua5Ek-TZwH93kIaHmVkB/view?u...

Φτιάξαμε και τον οικοκώδικα!

Δημιουργήσαμε, συνεργαστήκαμε και το διασκεδάσαμε! Το έτος 2019-2020 θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. 

 

 

Συγγραφέας: 
dimoinof