Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Νερό
2012-2013
Litter Less
2014-2015
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2018-2019
Σχολική Αυλή
2019-2020
Σχολική Αυλή

Τα νέα του Σχολείου μας

25.9.2019

Ξεκινήσαμε τις δράσεις μας κάνοντας μια έρευνα στην αυλή του σχολείου παρατηρώντας μεταξύ άλλων τα υλικά και τα χρώματα της αυλής, τους ήχους που ακούμε, καταγράψαμε τους χώρους από τους οποίους αποτελείται η αυλή, εντοπίσαμε τα επικύνδινα σημεία και κάναμε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωσή της. Αναρτήσαμε τα συμπεράσματα της έρευνας σε μία αφίσα που φτιάξαμε.

27.9.2015

Θέμα: Ποιότητα ζωής

Τίτλος: Ζω υγιεινά και είμαι όλο χαρά.

Υποενότητες: Υγιεινή διατροφή, πλύσιμο χεριών, υγιείς σχέσεις.

Σχολείο: 12/θ Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπουτσή Νάντια

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: Ντούρμα Ελένη, Πέτρου Βασιλική

Σχολικό έτος: 2014-2015

4.7.2015

Θέμα: Ποιότητα ζωής

Τίτλος: Ζω υγιεινά και είμαι όλο χαρά.

Υποενότητες: Υγιεινή διατροφή, πλύσιμο χεριών, υγιείς σχέσεις.

Σχολείο: 12/θ Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπουτσή Νάντια

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: Ντούρμα Ελένη, Πέτρου Βασιλική

Σχολικό έτος: 2014-2015

Διεύθυνση: 
Πύργου 1
320 11 Οινόφυτα