Σπίτια Cob

Οι μαθητές της Στ’ τάξης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των σπιτιών Cob στην περιοχή του Νέσσονα, στο Συκούριο Λάρισας, ήρθαν σε επαφή με κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά, λάσπη και άχυρο, που αξιοποιούν κάθε είδους μορφή ενέργειας και τα οποία αποτελούν πρότυπο οικισμού βιοκλιματικών κατοικιών.

Συγγραφέας: 
sxolikaravana