Συγκρότηση Περιβαλλοντικής Ομάδας

11-10-2018 : Συγκροτήθηκε  Περιβαλλοντική Ομάδα στο 2 ΓΕΛ Κιλκίς, για πρώτη φορά! Σύνολο μαθητών 35. Οι μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή της περιβαλλοντικής ομάδας, ονόμασαν την ομάδα : 3R. Συζητήθηκε ένα γενικό πλάνο για δραστηριότητες και δράσεις της ομάδας κατά το τρέχων σχολικό έτος 2018-2019 και συμφωνήθηκε ως στόχος η κατάκτηση πράσινης σημαίας.

24-10-2018: Εγινε ορισμός Περιβαλλοντικής Επιτροπής η οποία έκανε περιβαλλοντικό έλεχγο και συνέταξε πόρισμα από τον έλεγχο. Στην επιτροπή συμμετείχαν μαθητές της ομάδας εκπροσωπώντας και τις τρεις τάξεις του λυκείου αλλά και ο πρόεδρος του 15μελούς καθώς και η δ/ντρια όπως και η καθηγήτρια υπεύθυνη της ομάδας.

14-11-2018: Δράση 1 - Καθαρισμός αύλειου χώρου σχολείου

7--12-2018: Καταμερισμός εργασιών για καλύτερη οργάνωση της ομάδας ανάλογα με τις δεξιότητες και επιθυμίες των μαθητών σε :

α)φωτογράφους  β)ρεπόρτερς γ) γραφίστες δ)γραμματείς ε) υπεύθυνοι υλικών/εξο[λισμού

και δημιουργία διαδικτυακής ομάδας!

18-2-2019: Ξεκινά το project "ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ"

Συγγραφέας: 
Penelope