2 ΓΕΛ Κιλκις

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Τα νέα του Σχολείου μας

1.4.2019

11-10-2018 : Συγκροτήθηκε  Περιβαλλοντική Ομάδα στο 2 ΓΕΛ Κιλκίς, για πρώτη φορά! Σύνολο μαθητών 35. Οι μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή της περιβαλλοντικής ομάδας, ονόμασαν την ομάδα : 3R. Συζητήθηκε ένα γενικό πλάνο για δραστηριότητες και δράσεις της ομάδας κατά το τρέχων σχολικό έτος 2018-2019 και συμφωνήθηκε ως στόχος η κατάκτηση πράσινης σημαίας.

Διεύθυνση: 
Αθ. Τσούντα 2
61100 Κιλκις