Υπόθεση: Το νερό της βροχής είναι καθαρό;

Αλήθεια το νερό της βροχής αν το μαζεύαμε όπως πέφτει σε ένα βάζο θα ήταν καθαρό ή βρώμικο;

Θα το πίναμε; Τι άλλο θα μποορύσαμε να κάνουμε με αυτό; Μποορύμε να το χρησιμοποιήσουμε;

Μαθητές και μαθήτριες έκαναν υποθέσεις για το αν είναι καθαρό ή όχι, συνέλεξαν το νερό μέσα σε ένα δοχείο και μελέτησαν αν η υπόθεσή τους αποδείκτηκε ορθή ή όχι.

Επιπλέον το νερό που συλλέξαμε πως μποορύμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα και έξω από την τάξη;

Συγγραφέας: 
nakalex