Διαχείριση απορριμάτων

Διαχείριση απορριμάτων
Διαχείριση απορριμάτων
Διαχείριση απορριμάτων
Διαχείριση απορριμάτων

Το πρόγραμμα "Διαχείριση απορριμάτων-Ανακύκλωση....αλλάζοντας συμπεριφορές, αλλάζουμε το κλίμα" παρακολούθησαν όλα τα τμήματα του σχολείου μας διαδοχικά, από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και αυριανών πολιτών για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον.

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, στις μέρες μας, είναι η παραγωγή και η διάθεση των απορριμμάτων. Οι συνέπειες γίνονται αισθητές σε όλους μας: τεράστιες περιοχές εδάφους μολύνονται, επιφανειακά και υπόγεια νερά ρυπαίνονται από τη διάθεση αποβλήτων, περιβαλλοντικά οιστρογόνα, όπως είναι οι διοξίνες, απελευθερώνονται στο περιβάλλον από την καύση των σκουπιδιών, τοξικές ουσίες συσσωρεύονται σε φυτά και ζώα, ενώ τα τελευταία τίθενται σε κίνδυνο και από τα μικρά απορρίμματα, τα οποία μπορεί να καταπιούν.

Με την παρουσίαση του προγράμματος έγινε ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, ώστε:

  • να αποκτήσουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη απέναντι στα μείζοντα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
  • να αντιληφθούν τις δυνατότητες που προσφέρει η λύση της ανακύκλωσης,
  • να εξοικειωθούν με έννοιες που αφορούν την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων όπως είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η κομποστοποίηση,
  • να κατανοήσουν τον κόσμο, στον οποίο ζουν, να ασχοληθούν, να δράσουν και να γίνουν μέρος της λύσης υιοθετώντας αξίες, στάσεις και συμπεριφορές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα,
  • να προβούν στην κριτική ανάλυση της έννοιας της ανάπτυξης, στην ανάλυση της δυσλειτουργίας του τρόπου παραγωγής, των αρνητικών επιπτώσεων των σύγχρονων τρόπων κατανάλωσης που οδηγούν συστηματικά στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων.
Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02