Η ειρήνη ΔΕΝ φυλακίζεται

Η Ειρήνη ΔΕΝ φυλακίζεται

Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για το πρόγραμμά μας έγινε αυτό το stop motion animation, με θέμα την Ειρήνη. Σχετίζεται με το τελευταίο θέμα των Οικολογικών Σχολείων  "παγκόσμιος πολίτης" 

Δημιουργήσαμε αυτό το animation με θέμα του την Ειρήνη, το οποίο σχετίζεται με τον Στόχο 16 της βιώσιμης ανάπτυξης: Ειρήνη, Δικαιοσύνη & ισχυροί θεσμοί, στα πλαίσια δραστηριοτήτων του etwinning προγράμματος αλλά και εφαρμογής τεχνικών Φρενέ. Η νηπιαγωγός Γαρυφαλιά Τεριζάκη συμμετείχε στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής τεχνικών Φρενέ, που συντόνισε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο 7ο Δημοτικό Τρίπολης, σε συνεργασία με το ΙΕΠ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιοποίησαν την τεχνολογία και την τέχνη του κινηματογράφου,για να επικοινωνήσουν ένα παγκόσμιο μήνυμα , το οποίο σχετίζεται με τον στόχο 16, από τους 17 Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Οι μαθητές, μέσα από αυτή τη διαδικασία, βίωσαν την δημιουργία μιας ταινίας, αποτέλεσμα συνεργατικής και ομαδικής δουλειάς. Χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και ανέλαβαν να δημιουργήσουν το σκηνικό και τους ήρωες. Επίσης, έγιναν βοηθοί του κινηματογραφιστή!  Το σενάριο το δημιουργήσαμε όλοι μαζί.

 

 

 

Συγγραφέας: 
Gary Teri