1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Σχολική Αυλή
Litter Less
2015-2016
Απορρίμματα
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Γρηγορίου Ε΄ 2
24400 Γαργαλιάνοι