Οι μαθητές της Στ΄τάξης ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν.

Οι μαθητές της Στ΄τάξης δημιούργησαν ένα βίντεο με στόχο να ενημερώσουν όλη τη σχολική κοινότητα σχετικά με τη μείωση και σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Τ ο βίντεο έγινε στα πλα'ίσια της συμμετοχής του σχολείου μας σε πρόγραμμα Erasmus+KA229 το οποίο συντονίζει σχολείο της Φινλανδίας και συμμετέχουν ως εταίροι σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρομ τη Ρουμανία, το Βέλγιο και την Ισπανία.

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ