Αειφόρο σχολείο

Οι μικροί οικολογικοί πράκτορες του Ε1 συμμετείχαν σε δράση καθαριότητας που έγινε από τον φορέα ΔιόνυSOS. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» οι μαθητές/ήτριες με βιωματικό τρόπο έμαθαν να αγαπούν τη φύση και να φροντίζουν τη γειτονιά τους. Η συνεργασία του σχολείου μας με φορείς του Δήμου είχαν μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινότητα και ευαισθητοποίησαν μικρούς και μεγάλους. 

Συγγραφέας: 
Antonia Giannak...