Το δέντρο και τα μέρη που αποτελείται

Οι μικροί μαθητές μας , συνεχίζουν με τη τηλεκπαίδευση. Εξ'αποστάσεως μαθαίνουν για το δέντρο και τα μέρη του μαι μας δείχνουν περήφανα τις δημιουργίες τους μέσα από τα διαδικτυακά παράθυρα

Συγγραφέας: 
Μαγδαληνή Νίτη