Εφαρμογή σχεδίου δράσης - Δίκτυο MEDIES

Εφαρμογή σχεδίου δράσης

Στα πλαίσια του προγράμματός μας για την σχολική αυλή  συνδυάσαμε και κάποιες δραστηριότητες για το πρόγραμμά μας  «Τα απορρίμματα»  .Έτσι λοιπόν συνεργαστήκαμε  με το Διεθνές Δίκτυο MEDIES που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μια ολιστική εκπαίδευση που ερευνά εξίσου την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των διαφόρων θεμάτων. Δουλέψαμε με την Δ΄ τάξη  το πρόγραμμα «Πλαστικά μετά τη χρήση, η θέση τους στον μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες»  και εγώ η εκπαιδευτικός παρακολούθησα εξ αποστάσεως το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού