ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενδεικτικά οι περιβαλλοντικές δράσεις μας για το σχολικό έτος 2020-2021. Εμπλοκή και στο eTwinning συνεργατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Εμπλοκή και συνεργασία με τοπικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

 

https://drive.google.com/file/d/1YPL2cIGxWT8ICH_v8cS2krx-BmX90ru8/view?usp=sharing

Συγγραφέας: 
mantelouma