Χρήση του διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SELFIE για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για καινοτόμο και αποτελεσματική μάθηση.

Η σχολική μονάδα συμμετείχε σε υψηλό ποσοστό (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες) στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies/ Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαίκής Επιτροπής SELFIE  για την ψηφιακή ικανότητα, που θα μας βοηθήσει  να αξιολογήσουμε πώς χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμο και αποτελεσματική μάθηση.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κοκοτσάκη Αντωνία, Διευθύντρια, Αθανασάκη Μαρία, Υποδιευθύντρια, Σηφάκη Κατερίνα, ΠΕ86

Συμμετέχοντες: Διεύθυνση και Σύλλογος Διδασκόντων του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, Μαθητές/μαθήτριες

#17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

#ΣΤΟΧΟΣ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS