Κατασκευή μακέτας – Τεχνολογία β’ γυμνασίου

Οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας κατασκεύασαν μακέτα ενός εργοστασίου σοκολάτας.

Υπ καθηγήτρια : Δημοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ 88.01)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli