Νοιάζομαι για το Περιβάλλον

Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές του Α3 πρότειναν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες της ανάπτυξης της τεχνολογίας δρώντας καθημερινά...

Δείτε εδώ: Πώς μπορώ να αποτρέψω τις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογίας στο περιβάλλον, δρώντας καθημερινά...

Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02