Παραδοσιακές συνταγές του 1821

Παραδοσιακές συνταγές του '21 (ΙΙ)
Παραδοσιακές συνταγές του '21 (Ι)
Σούπα Ροβίτσα
Πλατοκανίτες

Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "Παραδοσιακές Συνταγές του 1821 - Ανακύκλωση Διατροφής και Κλιματική Αλλαγή", έγινε η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών μας του τμήματος Α2, για τις παραδοσιακές συνταγές του 1821. Οι μαθητές έψαξαν, βρήκαν και συγκέντρωσαν  παραδοσιακές συνταγές της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης, τις οποίες μετέφρασαν και στα Αγγλικά, με την καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητριών του προγράμματος, και τις παρουσίασαν διαδικτυακά με το πρόγραμμα padlet, παρουσία της υπεύθυνης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, κας Πετρίδου. 

Παραδοσιακές συνταγές του '21 (Ι)

Παραδοσιακές συνταγές του '21 (ΙΙ)

Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02