Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας ανέλαβε την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος που πραγματεύεται την κλιματική αλλλαγή και τις επιπτώσεις της, με τίτλο : Act Green. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στην θεματολογία : Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και η υιοθέτηση πιο φιλικών συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον
  • η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων
  • η εκμάθηση μεθόδων έρευνας (συγκέντρωση δεδομένων, ανάλυση, σύνθεση και παρουσίαση τους)
  • η διαμόρφωση ενεργών πολιτών, οι  οποίοι  προτείνουν τρόπους δράσης  και εναλλακτικές λύσεις για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη

 

 

Συγγραφέας: 
Γεωργία Μουσελίμη