''Ταπερίστας''

Το σχολείο μας 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας ανήκει πλέον στο Σχολικό Δίκτυο Δράσης «Ταπερίστας».

Η δράση θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Διερευνητική (Α ́Φάση),

Εφαρμογής (Β ́Φάση) και

Διάχυσης (Γ ́Φάση).

Το θέμα της Δράσης αφορά το σχολικό γεύμα των μαθητών (δεκατιανό), τον τρόπο προμήθειάς του,
το σκεύος ή τη συσκευασία μεταφοράς του, την ποσότητα, ποιότητα και τη γεωγραφική εγγύτητα
των υλικών, την επιλογή των κατάλληλων τροφίμων για τις ενεργειακές ανάγκες και την υγεία των
μαθητών.

Κάθε φάση της Δράσης θα χαρακτηρίζεται από τις βιωματικές ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, τη διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και των μελών ομάδων διαφορετικών σχολείων και την
ανατροφοδότηση. 

Οι μαθητές θα κληθούν να:
Α ́Φάση

 •  διερευνήσουν, καταγράφοντας τις καθημερινές τους πρακτικές σχετικά με το σχολικό τους

γεύμα, αν συνηθίζουν το σπιτικό δεκατιανό ή την προμήθειά του από κατάστημα ή από το
κυλικείο του σχολείου τους, αν το μεταφέρουν σε σκεύος ή σε συσκευασία, πώς
διαχειρίζονται το υλικό συσκευασίας του, ποιες τροφές προτιμούν

 • σημειώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε ένα συνεργατικό έγγραφο excel
 • βγάλουν συμπεράσματα για τις προσωπικές αλλά και ομαδικές συνήθειες σχετικά με το

δεκατιανό

 • ερευνήσουν το περιβαλλοντικό όφελος από τη συνήθεια του σπιτικού δεκατιανού και τη

χρήση σκευών πολλαπλών χρήσεων καθώς και από την επιλογή των τοπικών προϊόντων στο
σχολικό τους γεύμα και όχι μόνο
Β ́Φάση
Επίσης να:

 • παίρνουν σπιτικό σχολικό γεύμα
 •  το ετοιμάζουν κατά προτίμηση οι ίδιοι ή με τη βοήθεια μελών της οικογένειάς τους
 • το μεταφέρουν σε σκεύη πολλαπλών χρήσεων τα οποία θα είναι κατάλληλα για την ασφαλή

φύλαξη των γευμάτων και την υγεία των μαθητών

 • επιλέγουν κατά προτίμηση τοπικά, αν είναι εφικτό βιολογικά, προϊόντα
 • επιλέγουν σωστούς, διατροφικά, συνδυασμούς τροφίμων
 • ελέγχουν αν η ποσότητα της τροφής που προμηθεύονται καθημερινά είναι όση χρειάζονται
 • δημιουργήσουν και ενημερώνουν το προσωπικό, ηλεκτρονικό τους ημερολόγιο σχετικά με

τις επιλογές τους, τις προτιμήσεις τους, τις δυσκολίες που πιθανόν συναντούν, λύσεις που
βρήκαν στην πορεία της δράσης, φωτογραφίες των αγαπημένων τους γευμάτων

 •  μοιράζονται, αν το επιθυμούν, στο Blog ή Padlet της Δράσης σημειώσεις ή φωτογραφίες απότο ημερολόγιό τους
 • σχολιάζουν στο Blog ή στο Padlet , με ευγενικό τρόπο, επιλογές των άλλων μαθητών,

δοκιμάζουν ό,τι θεωρούν ενδιαφέρον

 •  συζητούν στην ομάδα τις επιλογές τους, παρουσιάζουν τις δυσκολίες τους, μοιράζονται

επιτυχημένες πρακτικές, βοηθούν τους συμμαθητές τους.

 • καλέσουν τα καφέ (καταστήματα) που είναι κοντά στο σχολείο τους ή και το σχολικό

κυλικείο να εφαρμόσουν τη χρήση ποτηριού πολλαπλών χρήσεων από τον πελάτη για το
σερβίρισμα καφέ ή άλλου ροφήματος με κάποια έκπτωση στην τιμή

 • δημιουργήσουν ψηφιακά παιχνίδια επιβράβευσης στις σωστές επιλογές, σχετικά με το

δεκατιανό
Γ ́Φάση
Τέλος να:

 •  καταγράψουν εκ νέου τις καθημερινές τους συνήθειες για το σχολικό γεύμα
 •  σημειώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο υπάρχον συνεργατικό έγγραφο excel
 • Συγκρίνουν τα δεδομένα της καταγραφής πριν και μετά την εφαρμογή της καλής πρακτικής

και να βγάλουν ατομικά και ομαδικά συμπεράσματα

δημιουργήσουν αφίσα προβολής της Δράσης τους και διάχυσης της καλής πρακτικής που
εφάρμοσαν

 •  κοινοποιήσουν την αφίσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου τους αλλά και στα

υπόλοιπα συμμετέχοντα στη Δράση σχολεία, ΚΠΕ, Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Blog ή Padlet της Δράσης

 •  δημιουργήσουν ενημερωτικό φυλλάδιο για το σπιτικό δεκατιανό το οποίο μπορούν να

αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους αλλά και στο Blog ή Padlet της Δράσης

 •  καλέσουν τους μαθητές του σχολείου τους να εφαρμόσουν την πρακτική “Ταπερίστας”
 •  παρακινήσουν τα μέλη του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός τους να υιοθετήσουν

την πρακτική “Ταπερίστας”

 •  Να συνεχίσουν οι ίδιοι την πρακτική “Ταπερίστας” κάνοντάς την τρόπο ζωής

Το συγκεκριμένο Σχολικό Δίκτυο Δράσης μέσα από την εφαρμογή της πρακτικής στοχεύει

 • στη μείωση της κατανάλωσης συσκευασιών μιας χρήσης (ανακυκλώσιμων ή μη) και κατ’

επέκταση στη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων

 •  στην υιοθέτηση υγιεινής διατροφής

και επιδιώκει

 • την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την οικονομία στους πόρους και στα αγαθά
 •  την ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την

ποσότητα τροφής που προμηθεύονται, ώστε να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων και την
παραγωγή οργανικών υπολειμμάτων

 •  την προτίμηση των τοπικών προϊόντων, λόγω του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος,

αλλά και λόγω της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών

 •  την αφύπνιση του πνεύματος ενεργού πολίτη σε μικρές, καθημερινές πράξεις οι οποίες

έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκρισμα όταν έχουν μαζικό χαρακτήρα

Συγγραφέας: 
Γεωργία Μουσελίμη