«Ζω καλύτερα – Ευ Ζην»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενότητα 1η: «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην»

Υποενότητα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Περίληψη δράσεων

  1. Τι είναι διαδίκτυο;
  2. Πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια;
  3. Ατομικά και Ομαδικά κουίζ σχετικά με το διαδίκτυο και τους κανόνες για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο.
  4. Κολάζ
  5. Προβολή βίντεο και φωτογραφικού υλικού εντός της αίθουσας διδασκαλίας.

Συντονίστρια εργαστηρίων δεξιοτήτων: Αλεξάνδρα Λεούση

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Δήμητρα Γιγή, Μαρία Μαρίνου, Ιωάννα Χάγιου

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli