7 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ομάδες καθαριότητας του σχολείου μας!
Φτιάχνουμε λαχανόκηπο στο σχολείο μας και τον φροντίζουμε.
Η οικολογική επιτροπή καταγράφει τα προβλήματα του σχολείου.

Ξεκινήσαμε τις οργανωμένες δραστηριότητες του σχολείου μας με τη σύσταση οικολογικής ομάδας! Κάθε τμήμα έβγαλε τον οικολογικό του εκπρόσωπο. Έγινε άμεσα έρευνα στον προαύλιο χώρο και καταγραφή των προβλημάτων. Με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού Αντωνίας Γιαννακοπούλου και τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, οι οικολογικοί εκπρόσωποι των τάξεων έφτιαξαν ένα σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αλλά και για την ανακύκλωση των καθημερινών σκουπιδιών. Στη συνέχεια το συζήτησαν με τον διευθυντή του σχολείου Αντώνη Χριστόδουλο και βρήκαν τρόπους υλοποίησής του. Ενημερώθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές για την οικολογική στοχοθεσία και οργανώθηκαν καθημερινές αλλά και εβδομαδιαίες δράσεις καθαριότητας του προαύλιου χώρου από τα σκουπίδια. Παράλληλα, φτιάξαμε λαχανόκηπο και οργανώσαμε τη φροντίδα του. Τα οργανικά σκουπίδια όπως οι μπανανόφλουδες αξιοποιήθηκαν ως κομπόστ για τον λαχανόκηπό μας. Τέλος, φτιάξαμε η κάθε τάξη τον δικό της οικοκώδικα, ο οποίος αποτελεί δέσμευση όλων  των μαθητών των τάξεων. 
Ως σχολείο συμμετέχουμε σε δεντροφυτεύσεις που διοργανώνει ο Δήμος Διονύσου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και σε συνεργασία με τον φορέα we4all ομορφαίνουνε το προαύλιο του σχολείου μας με βότανα. Επιπλέον συμμετέχουμε σε καθαρισμούς δασικών περιοχών του δήμου μας από τα σκουπίδια σε συνεργασία με τον δημοτικό φορέα Διονυsos. Η αειφορία είναι τρόπος ζωής για όλους μας.

Συγγραφέας: 
Antonia Giannak...