Αγαπώ το περιβάλλον- Αγαπώ τη ζωή.

Το σχολείο μας είναι μέλος του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» από το 2017 και συνεχίζουμε με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής-οικολογικής συνείδησης και εκπαίδευσης των μαθητών μας.

Η περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη φυσική και πολιτιστική επιβίωση της ανθρωπότητας. Οι μαθητές οφείλουν να εξοικειώνονται  με όλο το φάσμα των οικολογικών αντιλήψεων ώστε να μπορούν και οι ίδιοι αργότερα να προτείνουν λύσεις για προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον τους.

Στο σχολείο μας και φέτος δημιουργήθηκε περιβαλλοντική επιτροπή η οποία αποτελείται από γονείς, διδακτικό προσωπικό και μαθητές. Στόχος μας είναι η όσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα θέματα με τα οποία αποφασίσαμε (μετά από έρευνα στους μαθητές)  να ασχοληθούμε είναι:   Η κλιματική αλλαγή και  το Αειφόρο σχολείο. Επίσης αναζητήσαμε συνεργασίες με διάφορους φορείς με στόχο την οργάνωση δράσεων και δραστηριοτήτων με γονείς και παιδιά με σκοπό την δημιουργία μιας κουλτούρας οικολογικής συνείδησης.

 Γενικοί στόχοι Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον ως σύνολο και προς τα σχετιζόμενα μ’ αυτό προβλήματα.
Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών, ώστε να κατανοηθεί το περιβάλλον στην ολότητά του.
Στάσεις, αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον.
Κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάλυση της έννοιας της Κλιματικής αλλάγής και της διαφοράς με την έννοια του κλίματος καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις αυτής. Συγχρόνως το σχολείο θα συμμετέχει και στον Ευρωπαικό διαγωνισμό της ESA   "Climate Detectives".Οι μαθητές θα εντοπίσουν ένα τοπικό κλιματικό πρόβλημα, θα το διερευνήσουν μέσα από τις δικές τους μετρήσεις στο έδαφος και  θα προτείνουν δράσεις προκειμένου να περιοριστεί ή να παρακολουθείται το πρόβλημα.

Παιδαγωγικοί στόχοι Προγράμματος είναι οι μαθητές :

Να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σημαντικές στο να συγκεντρώνουν υλικό και πληροφορίες.( Ανάπτυξη της αυτενέργειάς τους και ανάληψη πληροφοριών)
Να παρατηρούν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους

Να κρατούν σημειώσεις, να οργανώνουν, να ταξινομούν και να μελετούν καλύτερα αυτά που τους ενδιαφέρουν.( Διερευνητική- αποκαλυπτική -βιωματική μάθηση)

Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. (Ομαδοσυνεργατική μέθοδος)
Να βγάζουν συμπεράσματα χρησιμοποιώντας διαφόρους μεθόδους (επαγωγική, παραγωγική) και να φτάνουν σε λύσεις.
Να προβλέπουν σταθμίζοντας τα δεδομένα και με βάση αυτά να προβλέπουν μελλοντικές καταστάσεις.
Να εμπλακούν οι μαθητές σε δημιουργικές εργασίες.

 

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Διευθυντής : Κούκιου Δήμητρα ΠΕ07

Η συντονίστρια: Τάσιου Καλλιόπη ΠΕ03

Οι Εκπαιδευτικοί: Καρέτσος Αχιλλέας ΠΕ19,  Μπόγλου Δέσποινα ΠΕ01,

Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02, Παπαργύρη Σοφία ΠΕ04

Γονείς- Κηδεμόνες: Καργάκη Δήμητρα, Τσιτσάνη Σωτηρία

Μαθητές: συμμετέχουν περίπου 30 μαθητές του σχολείου μας που χωρίστηκαν στις παρακάτω ομάδες:      Ομάδες κηπουρών, Ομάδα βοτανολόγων, Ομάδα ανακύκλωσης, Ομάδα Καλλιτεχνών.

 Φορείς: Δήμος Βόλου - Υπηρεσία  Πρασίνου/ Υπηρεσία Περιβάλλοντος

              Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

              ΚΠΕ Μακρυνίτσας

Συγγραφέας: 
tasiou kalliopi