Ανακυκλώνω- Επαναχρησιμοποιώ-Σκέφτομαι τον Συνάνθρωπο

Για το σχολικό έτος 2021-2022, μία δύσκολη χρονιά για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα
λόγω της πανδημίας, το σχολείο μας υλοποιεί το πρόγραμμα: Ανακυκλώνω-
Επαναχρησιμοποιώ-Σκέφτομαι τον Συνάνθρωπο
. Έτσι, πέρα από τα παραπάνω, με
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών πραγματοποιούνται οι εξής
δράσεις:

  • Κομποστοποίηση: Με τον ειδικό κάδο κομποστοποίησης που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας ανακυκλώνονται οργανικά απορρίμματα. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στο βραβευμένο διδακτικό σενάριο βιοοικονομίας που εκπονήθηκε από εκπαιδευτικούς του σχολείου με τον τίτλο «The benefits of composting-How we can produce organic fertilizer in our school garden» και υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Bloom (Boosting European citizens knowLedge and awareness of biOeconOMy research and innovation) του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου.
  • Συγκέντρωση μεταχειρισμένων ειδών ρουχισμού: ανακύκλωση φθαρμένων ρούχων και αποστολή όσων βρίσκονται σε καλή κατάσταση σε προνοιακές δομές του νησιού ή σε συλλόγους/ομάδες με κοινωνική δράση (π.χ. ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Ανθρώπινη Βοήθεια»).
  • Ενίσχυση της σχολικής βιβλιοθήκης με δωρεές βιβλίων από τις οικογενειακές βιβλιοθήκες των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών ή άλλων ιδιωτών. Ήδη από τις δωρεές αυτές έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μας πάνω από σαράντα νέοι τίτλοι. Μέρος των δωρεών έχει προσφερθεί στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίοδος», για την εκστρατεία δημιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Τα βιβλία που απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες δωρίστηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού και στο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής, όμορης δημοτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η σχολική βιβλιοθήκη μας εμπλουτίστηκε με πάνω από εκατό βιβλία, στο πλαίσιο προγράμματος δανεισμού από την ανενεργή τα τελευταία χρόνια Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αθηνά» της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.
  • Συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων για τον Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΠΑΜΕΑ.

Η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών στις παραπάνω δράσεις διαμορφώνει βιωματικά τον
υπεύθυνο πολίτη που πράττει οικολογικά και με ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπό του. Οι
μαθητές/τριες συνειδητοποιούν και διαχέουν στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία τις
βασικές αρχές της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας, του σεβασμού στο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον: «μειώνω το οικολογικό αποτύπωμα, περιορίζω την κατανάλωση,
επαναχρησιμοποιώ, μεταποιώ, προσφέρω, συνδημιουργώ μια δραστήρια και οικολογικά
ευαίσθητη κοινωνία πολιτών».

Συγγραφέας: 
eirinik