Ατυχήματα!!! Προσέχουμε να μην συμβούν... Δ.Σ. Νέας Καρυάς 2022

Βιωματική δράση στο σχολείο!!!

Τα θέματα πρόληψης των ατυχημάτων κατά βάση είναι γνωστά σε όλους. Το πρόβλημα όμως είναι η νοοτροπία όλων, μικρών και μεγάλων απέναντι στα ατυχήματα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε περισσότερο νομοταγής .Να προσέχουμε τους άλλους, να είμαστε λιγότερο βιαστικοί και πιο υπεύθυνοι και να τηρούμε τους νόμους του Κ.Ο.Κ

Συγγραφέας: 
Βαΐτσα Δεληγιάννη