Διαλογή ρούχων

Μετά από μικρή διαλογή, τα καλύτερα ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, τα κοινωνικά παντοπωλεία ή άλλους οργανισμούς. Περαιτέρω, ο ρουχισμός διατίθεται για την κάλυψη βασικών αναγκών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές. Το υπόλοιπο ποσοστό φθαρμένων ρούχων συγκεντρώνεται και διανέμεται σε κάδους ανακυκλωσης που βρίσκονται τοποθετημένοι σε υποκαταστήματα γνωστών αλυσίδων με σκοπό την επανάχρηση.

Συγγραφέας: 
eirinik