Εικονική Επιχείριση Κάθετης Ολοκλήρωσης «S.G.R.A.S»

Στο πλαίσιο των συνεργαζόμενων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων 2021-22 δημιουργήθηκε η εικονική επιχείρηση κάθετης ολοκλήρωσης «S.G.R.A.S» (Sustainable Robotic Greenhouse Aloe vera Solutions) με κύριο θέμα την aloe vera και την χρήση της στα καλλυντικά.

1. «Aloe vera: Το βότανο της Αθανασίας με Νέες Τεχνολογίες»

     Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα. Χριστίνα Τετριμέλη

2. «Aloe vera: Ο θησαυρός της φύσης εντός θερμοκηπίου»

     Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα. Ελισάβετ Ιωακειμίδου

3. «Aloe vera robotics»

     Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: κ. Διογένης Αβραμίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ είναι μία επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ή δύο από τα στάδια αυτά. Δραστηριοποιείται δηλαδή και στους τρεις τομείς ή στους δύο τομείς της αγροτικής οικονομίας. Η επιχείρησή μας δραστηριοποιήθηκε και στους τρεις τομείς

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Καλλιέργεια και φροντίδα του φυτού aloe vera

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Παρασκευή καλλυντικών με βάση την aloe vera (κρέμα χεριών, ορός προσώπου, ορός προσώπου - ματιών) και συσκευασία αυτών. Παρασκευή αρωματικά σαπουνάκια με aloe vera, ελαιόλαδο, γάλα κατσίκας και αιθέρια έλαια και λιπ γκλος.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Τα χρήματα (μικρές δωρεές) που μαζεύτηκαν χρησιμοποιήθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli