Ένα παιχνίδι με αληθινά φυτά

Φτιάξαμε ένα παιχνίδι με αληθινά φυτά και το παίξαμε έξω στην αυλή, στο παγκάκι του Νηπιαγωγείου.

Βιωματικό και γεμάτο υφές και αρώματα!

Συγγραφέας: 
Θώμη Παπαντωνίου