Μαθήματα περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας 

Τα δωρεάν on-line μαθήματα περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας (φωτογραφία, βίντεο, συγγραφή), που διοργανώνει το FEE (Foundation for Environmental Education), Διεθνής Χειριστής των προγραμμάτων: Οικολογικά σχολεία, Μαθαίνω για τα Δάση και Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, παρακολούθησαν δύο μαθητές του σχολείου μας (Α & Γ΄ Γ/σίου), κατά το σχολ. έτος 2021-22, τον μήνα Νοέμβριο, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης https://feeacademy.global/. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται στα Αγγλικά

Τα μαθήματα ήταν για τα σχολεία των οποίων συμμετέχουν στα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (Οικολογικά Σχολεία, Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, Μαθαίνω για τα Δάση, Φύση χωρίς Σκουπίδια, Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου).

Συγγραφέας: 
Ευστ. Οικονόμου ΠΕ02